Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

Ο πληθυσμός αποτελεί το "Μοχλό" μιας χώρας.Πώς Θα Εξελιχθεί Ο Πληθυσμός Των Άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών;

Ο πληθυσμός αποτελεί ένα από τα πιο ουσιαστικά στοιχεία μιας χώρας. Oι εκάστοτε κυβερνήσεις των χωρών εξετάζουν τις πληθυσμιακές προβολές τόσο των ίδιων όσο και όμορων σε αυτές κρατών προκειμένου να διαμορφώσουν τον βέλτιστο πολιτικό σχεδιασμό. Οι επιχειρήσεις τις αναλύουν διεξοδικά για να αναπτύξουν στρατηγικές προώθησης των προϊόντων τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και τέλος, οι διεθνείς οργανισμοί τις μελετούν για τη χάραξη μιας παγκόσμιας αναπτυξιακής στρατηγικής.
Σε γενικές γραμμές το ενδιάμεσο σενάριο υποθέτει τη διατήρηση των κοινωνικο-οικονομικών εξελίξεων, κανονική διεθνή μεταναστευτική ροή, κανονική θνησιμότητα και κανονική γονιμότητα.


--Συμπέρασμα η Ελλάδα έχει Αύξηση πληθυσμού μετά Από 2 χρόνια, άρα και Ανάπτυξη. Ωστόσο το 2050 εκτιμάται με βάση ένα ενδιάμεσο σενάριο σε 8,8 εκατομμύρια, μείωση 18,5%.
Ο πληθυσμός των PIIGS γερνάει. 
Το ειδικό βάρος της ηλικιακής ομάδας 0-14 έτη στον συνολικό πληθυσμό εκτιμάται ότι θα μειωθεί σε όλες τις χώρες με την Πορτογαλία και την Ελλάδα να έχουν την πιο «γερασμένη» βάση στην πληθυσμιακή τους πυραμίδα.ο πληθυσμός των μικρότερων ηλικιών με την πάροδο του χρόνου συρρικνώνεται, ενώ αυξάνεται ο αριθμός των ηλικιωμένων.
Πιο συγκεκριμένα:
Από τις χώρες των PIIGS σε χειρότερη θέση αναφορικά με τη μεταβολή του πληθυσμού τους με βάση ένα ενδιάμεσο σενάριο βρίσκονται η Ελλάδα (-14,5%) και η Πορτογαλία (-12%), ενώ η Ισπανία (+5,3%), η Ιταλία (+10,1%) και η Ιρλανδία (+25,2%) εκτιμάται ότι θα αυξήσουν τον πληθυσμό τους.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ. Πατήστε το λινκ παρακάτω, http://www.dianeosis.org/2016/10/demographics-benchmarking/