Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

Σε βγάζει ακριβώς στον προορισμό σου!


Βρίσκεις οποιαδήποτε διεύθυνση στο κόσμο.
Βάζεις δρόμο , περιοχή , κράτος και βλέπεις .
[σ.σ. Πριν πληκτρολογήσεις τα μισά, το έχει ήδη βρεί]
...... αυτή η τεχνολογία μας έχει τρελλάνει..