Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024

Ο καρπός, είναι γενετικά τροποποιημένος/μεταλλαγμένος.

 Αγοράζουμε ΜΟΝΟ Ελληνικά προϊόντα!! Μάλλον η Κοζάνη , η Καστοριά , τα Γρεβενά, οι Πρέσπες που έχουν σχεδόν ερημώσει και κάποιες άλλες περιοχές που παραδοσιακά καλλιεργούν γίγαντες , φασόλια, φακές και όχι μόνο , πέφτουν πολύ μακριά για την '' Ελληνική '' αγορά απο οτι η Κίνα ,η Πολωνία και η Αλβανία.

s.m

Από σελίδα newsinsider.gr

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Γίγαντες Σκλαβενίτης από: ΚΙΝΑ...

Γίγαντες Agrino από: ΠΟΛΩΝΙΑ...

Γίγαντες 3αλφα από: ΑΛΒΑΝΙΑ...

Επίσης είναι της μοδός τώρα τελευταία, και οι πατάτες είναι ΑΙΓΥΠΤΟΥ...σε διχτάκι...επάνω στο διχτάκι, έχουνε καρτελάκι. Αυτό το καρτελάκι γράφει: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΥΤΕΥΣΗ...

Για όποιον δεν γνωρίζει, όπου υπάρχει γραμμένο αυτό το "ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΥΤΕΥΣΗ", είναι γιατί ο σπόρος του καρπού/λαχανικού/προϊόντος, είναι γενετικά τροποποιημένος/μεταλλαγμένος.

Η φύτευση λοιπόν απαγορεύεται, γιατί είναι πατενταρισμένος ο σπόρος από την εταιρεία που τον έφτιαξε.

Δύο βασικές παρατηρήσεις:

Α. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ;

Β. ΠΟΙΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ, ΠΑΡΑΝΟΜΩΝΤΑΣ, ΑΦΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΑ ΠΟΥΛΑΝΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΕΠΑΡΚΩΣ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ;


Διαβάστε Περισσότερα ►

Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024

Η Τζώρτζια Μελόνι δρόμο ἐπαναφέροντας τίς χριστιανικές ἀξίες

  Ἄστρο λαμπρό τήν ὁδηγεῖ!

Εφημερίς Εστία Δεκ 23, 2023

 Ἡ Πρωθυπουργός τῆς Ἰταλίας Τζώρτζια Μελόνι.

Πῶς ἡ Πρωθυπουργός τῆς Ἰταλίας Τζώρτζια Μελόνι ἐπέβαλε τίς φάτνες μέ τήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ στά σχολεῖα, ἀπειλῶντας μέ πρόστιμα τούς ἐκπαιδευτικούς – Νόμος: «Ἡ ἄρνησις ἰσοδυναμεῖ μέ δυσμενῆ διάκριση εἰς βάρος τῶν μαθητῶν καί τῶν οἰκογενειῶν τους πού ἀσπάζονται τήν χριστιανική θρησκεία» – Στόπ στόν ἀνώνυμο ἑορτασμό τῶν Χριστουγέννων


ΗΤΑΝ ΚΑΙΡΟΣ νά ὑπάρξει ἀντίδρασις.ρκετά οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν ἀνεχθεῖ τά ἄμεσα πλήγματα στόν πολιτισμό μας, στό ὄνομα μιᾶς ἀκατανόητης «οὐδετεροθρησκείας». Ἡ ἀντίδρασις ἔρχεται ἀπό τήν Πρωθυπουργό τῆς Ἰταλίας. Γιά μίαν ἀκόμη φορά, ἡ Τζώρτζια Μελόνι δείχνει τόν δρόμο ἐπαναφέροντας τίς χριστιανικές ἀξίες. Ἐπιβάλλει νά ὑπάρχουν στά σχολεῖα ὄχι μόνον χριστουγεννιάτικα δένδρα ἀλλά καί φάτνες μέ ἀπεικόνιση τῆς προσκυνήσεως τῶν τριῶν Μάγων. Θεσπίζει μάλιστα καί πρόστιμα γιά τούς διευθυντές τῶν σχολείων πού δέν θά πειθαρχήσουν.


Τονίζεται μάλιστα ὅτι τό σχετικό νομοσχέδιο ἀποσκοπεῖ στήν διαφύλαξη τῆς «πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς» τῆς Ἰταλίας. Ὁ εὐρωπαϊκός πολιτισμός, στόν ὁποῖο μετέχει καί ἡ Ἰταλία, εἶναι πρωταρχικά χριστιανικός. Εἴτε αὐτό ἀρέσει στούς Γερμανούς καί Γάλλους πού θέλουν νά ἐπιβάλλουν θρησκευτική «οὐδετερότητα», καταργῶντας τά χριστουγεννιάτικα δένδρα καί τό πνεῦμα τῶν ἁγίων ἡμερῶν, εἴτε ὄχι. Καί βεβαίως ὁ πολιτισμός μας ἐμπεριέχει τά στοιχεῖα τῆς ἀνεξιθρησκίας καί τῆς ἀνοχῆς. Ἄλλο αὐτό ὅμως καί ἄλλο ἡ οὐδετεροθρησκεία. Ἄλλο ἡ αἰδήμων ἀπόκρυψις τῶν ἱερῶν παραδόσεων καί τῶν θεμελιωδῶν στοιχείων τοῦ πολιτισμοῦ μας γιά νά «μήν προσβληθοῦν» οἱ ἀλλόθρησκοι πού ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἔχουν εἰσέλθει στίς χῶρες μας παρανόμως! Τέτοιες ἀντιλήψεις εἶναι αὐτοκτονικές. Τέτοια αὐτοκτονική ἀπόφασις ἦταν ἡ ὁδηγία τῆς διευθύνσεως παιδικοῦ σταθμοῦ στήν περιοχή Λόκστεντ, βορείως τοῦ Ἁμβούργου, ἡ ὁποία «κατήργησε» τά Χριστούγεννα.


Μέ ἐπιστολή της πρός τούς γονεῖς τῶν μαθητῶν, ἐξήγησε πώς ὁ λόγος αὐτῆς τῆς ἀποφάσεως εἶναι ἡ ἐπιθυμία νά μήν ἀποκλεισθεῖ κανένα παιδί λόγῳ τῆς πίστεώς του, «στό πνεῦμα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας.»


Στήν Ἰταλία, ὅμως, πλέον τέτοιες ἀποφάσεις δέν μποροῦν νά ἐφαρμοσθοῦν. Ἡ διεύθυνσις τοῦ ἐκπαιδευτηρίου θά ἐκινδύνευε νά τῆς ἐπιβληθεῖ πρόστιμο. Διότι αὐτό προβλέπει, μεταξύ ἄλλων, τό νομοσχέδιο τῆς Μελόνι γιά τήν διαφύλαξη τῆς «πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς» τῆς Ἰταλίας διά τῆς ἀναδείξεως τῶν παραδοσιακῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων, πού σχετίζονται μέ τά Χριστούγεννα καί τό Πάσχα. Ὑπογραμμίζεται μάλιστα στό νομοσχέδιο ὅτι: «Τό νά ἐπιτραπεῖ ἡ μετατροπή τῶν ἱερῶν χριστιανικῶν ἑορτῶν σέ ἄλλον ἀνώνυμο τύπο ἑορτασμοῦ θά συνιστοῦσε διάκριση εἰς βάρος τῶν μαθητῶν καί τῶν οἰκογενειῶν τους, πού ἀσπάζονται τήν θρησκεία τῆς πλειοψηφίας, καθώς καί ἐπίθεση στίς ἀξίες καί τήν βαθύτερη παράδοση τοῦ λαοῦ μας».


Ἐπίσης, ἡ Γερουσιαστής τοῦ κόμματος «Ἀδέλφια Ἰταλοί» Λαβίνια Μενούνι πού παρουσίασε τό νομοσχέδιο, ἐτόνισε: «Εἶναι ἀπολύτως θεμελιῶδες νά προστατεύσουμε καί νά διαφυλάξουμε τίς πολιτιστικές μας ρίζες, τῶν ὁποίων τό τέλειο παράδειγμα εἶναι ἡ σκηνή τῆς γεννήσεως». Γιά νά ἐπισημάνει σέ ἀντιδιαστολή:ισ «Ἐδῶ καί μερικά χρόνια γινόμαστε μάρτυρες ἀπαράδεκτων καί ντροπιαστικῶν ἀποφάσεων ὁρισμένων σχολικῶν φορέων νά ἀπαγορεύουν τίς σκηνές τῆς γεννήσεως στά σχολεῖα ἤ νά ἀλλάζουν τήν βαθειά οὐσία τῶν Χριστουγέννων μετατρέποντάς τα σέ ἄχρωμες χειμερινές γιορτές γιά νά μήν προσβληθοῦν οἱ πιστοί ἄλλων θρησκειῶν».


Σημειώνεται ὅτι ἡ σκηνή τῆς φάτνης εἶναι ἕνα ἀπό τά κυρίαρχα στοιχεῖα τῆς καθολικῆς κληρονομιᾶς τῆς Ἰταλίας, καί πόλεις, ὅπως ἡ Νάπολη, φημίζονται γιά τίς δημιουργικές ἀπεικονίσεις της. Ἡ δέ σκηνή τῆς γεννήσεως στήν πλατεῖα τοῦ Ἁγίου Πέτρου στό Βατικανό ἀποτελεῖ ἐπίσης πόλο ἕλξεως γιά τούς προσκυνητές τά Χριστούγεννα. Ἀντέδρασαν κάποιοι συνδικαλιστές ἐκπαιδευτικοί πού δέν εἶχαν κανένα ἐπιχείρημα νά ἀντιτάξουν καί ἰσχυρίσθηκαν ἁπλῶς ὅτι «ὅλοι πρέπει νά θυμοῦνται ὅτι ζοῦμε σέ μιά κοσμική χώρα, τό σχολεῖο εἶναι κοσμικό.»


Αὐτό τό «κοσμικό» σχολεῖο, ἀπηλλαγμένο ἀπό τίς ἀξίες τοῦ ἔθνους καί τῆς θρησκείας, εἶναι πού ἀποπροσανατολίζει τούς νέους καί στήν Ἑλλάδα, μέ ἀποτέλεσμα νά τονίσει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος στήν τελευταία τηλεοπτική του συνέντευξη: «Πᾶτε σήμερα σέ ἕνα σχολεῖο μέσα καί πεῖτε στά παιδιά, ποιός ἦταν ὁ Κολοκοτρώνης; Τί ἔκανε ὁ Καραϊσκάκης; Ποῦ εἶναι οἱ φωτογραφίες τους; Τά σχολεῖα τά ἀπογύμνωσαν. Νά φύγει ὁ Κολοκοτρώνης, νά φύγει ὁ Καραϊσκάκης, νά μείνουν οἱ τοῖχοι. Καί τώρα μιλᾶνε καί γιά τήν Παναγία, καί γιά τόν Χριστό δέν χρειάζεται. Τά παιδιά θέλουν πρότυπα».


Ἰδού λοιπόν «ἡ Ρόδος». Ἄς ἀκολουθήσουν οἱ ἡγέτες μας τόν δρόμο πού ἀνοίγει ἡ Τζώρτζια Μελόνι. Καιρός νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τά ψευδοπροοδευτικά ζιζάνια καί νά ἐπιστρέψουμε στίς θεμελιώδεις ἀξίες τῆς Εὐρώπης. Σημαντικώτερη ἀπό τίς ὁποῖες εἶναι ἡ χριστιανική μας παράδοσις.


Διαβάστε Περισσότερα ►

Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023

Έψαχναν μέσα στην σιωπή, την έκτη Καρυάτιδα,

  🌺Ίσως ήταν η ωραιότερη μορφή διαμαρτυρίας. Όταν ο πολιτισμός δίνει ρεσιτάλ. 

EΞΙ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Αυτό που είχε συμβεί ένα Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο ξεπέρασε κάθε προηγούμενη εκδήλωση διαμαρτυρίας.

Σάββατο  η Ελληνίδα σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου συνοδευόμενη από έξι σύγχρονες Ελληνίδες Καρυάτιδες, ντυμένες με αρχαιοελληνικά φορέματα, μπήκαν στο Βρετανικό Μουσείο για να συναντήσουν την αρπαγμένη από τον Λόρδο Έλγιν Καρυάτιδα του Ερεχθείου της Ακρόπολης των Αθηνών.

Η Σόνια Θεοδωρίδου όσο και οι έξι Καρυάτιδες ταξίδεψαν αεροπορικώς

φορώντας τους χιτώνες τους και ενδεδυμένες με τα παραδοσιακά μας φορέματα έφτασαν στο Λονδίνο, πήραν το Μετρό κι έφτασαν στο Βρετανικό Μουσείο, όπως μπορείτε να δείτε και στις φωτογραφίες που ακολουθούν.

Πολλοί από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στις αίθουσες του Βρετανικού Μουσείου έβαλαν τα κλάματα, ενώ η ασφάλεια του Βρετανικού Μουσείου που αρχικά ήταν εχθρική με τη διαμαρτυρία των Ελληνίδων στη συνέχεια άλλαξε στάση και έγινε φιλική, όπως διαβάσαμε στη σελίδα της Σόνιας Θεοδωρίδου στο facebook.

Η σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου συνοδευόμενη από έξι πανέμορφες Ελληνίδες ντυμένες στα λευκά, ως άλλες Καρυάτιδες, μπήκαν στο Βρετανικό μουσείο αναζητώντας την χαμένη «αδερφή τους», προκαλώντας το ενδιαφέρον τόσο των τουριστών αλλά και όσων επισκέπτονταν εκείνη την ώρα το μουσείο.

Ο κόσμος έκανε στην άκρη για να περάσουν.

Ολοι αναρωτιόνταν τι συμβαίνει. Ακόμη και οι υπεύθυνοι του μουσείου.

Μόλις αντιλήφθηκαν πως έψαχναν μέσα στην σιωπή, την έκτη Καρυάτιδα, αφού δεν την έβρισκαν, οι ίδιοι τις οδήγησαν σε αυτήν.

Διαβάστε Περισσότερα ►

Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023

ΝΑ υπάρξει Βοήθεια, Από την Κρατική Μηχανή.

 


 <<ΖΗΤΩ..ΔΕΝ ΚΛΑΙΩ, ΜΠΟΡΩ,>>

ΝΑ υπάρξει Βοήθεια, Από την Κρατική Μηχανή.

Οι Άνθρωποι δεν πήραν ΑΠΟ_ΖΗΜΕΙΩΣΗ.

Τα σκουπίδια σχηματίζουν ΒΟΥΝΟ..ΕΞΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΠΙΤΙ.

Υπάρχουν άρρωστοι, και αρρωσταίνουν και οι υπόλοιποι..από τους σωρούς των σκουπιδιών.

Χρειάζονται Βοήθεια, κάποιοι δεν έχουν, που να κοιμηθούν... Άλλες οικογένειες μετακόμισαν, σε ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ και πληρώνουν ενοίκιο 400 και 500e για ενοίκιο.


ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΟΥ ΧΤΥΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ, ΟΤΑΝ ΣΕ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΕΙΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΛΗΜΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΔΕΝ ΛΥΘΗΚΑΝ..Η ΒΡΟΧΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΜΟΝΟ.


ΤΩΡΑ;;


Μέσα στην πλημμυροπαθή και τρικυμίας εν κρανίο Κατάσταση, 

ο Λαός ΣΑΣ ΨΑΝΑΨΗΦΙΣΕ ΜΠΕΟ.. ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ;;


Ο ΔΗΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΙΤΑ..ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΤΑ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ, Ή Ο ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ..ΤΗΛΕΦΩΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ, ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΙ..ΠΟΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ, ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΝΑ ΤΑ ΜΑΖΕΨΕΙ.-


ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ..ΤΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ;;  ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΩΦΕΙΛΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΟΥΝ, ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΘΟΥΝ.


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ, ΥΠΑΡΧΕΙ;;  ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΑ ΦΤΙΑΧΤΕΙ.. ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ, ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΙ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΩΝ;; ΕΑΝ ΟΧΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΟΥΝ..................


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ..ΓΙΑ ΤΗΝ <<ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ>> ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΔΩ.. ΤΙ ΖΗΤΗΣΑΝ ΓΡΑΠΤΩΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ;;

ΚΑΙ.................

ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ, ΜΥΝΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.-


ΖΗΤΑΤΕ..ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΑ, ΠΕΡΝΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΡΩΤΑ, ΜΑΘΑΙΝΕΙ..

ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΛΙΝΚ ΔΕΙΤΕ,  https://youtu.be/zmYc60Tc0CA?feature=shared

Διαβάστε Περισσότερα ►

Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

ΕΞΥΠΝΑ ΑΝΤΙ_ΚΕΙΜΕΝΑ, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ;

 


Έξυπνες πόλεις, έξυπνα σπίτια, έξυπνες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που συλλέγουν τα δεδομένα μας για να ταΐσουν την τεχνητή νοημοσύνη που θα "εποπτεύει" κάθε έμβιο ον και μη, αρκεί να είναι καταχορυμένο στο σύστημα της...και ολα αυτά "για το καλό" του ανθρώπου...που τον θέλουν να κοιμάται!!! 

Συνειδητοποιούμε ποση αξία εχει το να ξυπνησουμε??? Να βρεθούμε σε κατάσταση εκτός ύπνου???

Εκτός λήθης???...και να δούμε με τα εσωτερικά μάτια οτι η πραγματικότητα που ερχεται, είναι μία πραγματικότητα που εμείς επιτρέψαμε να υλοποιηθεί?...είναι όσα γνωρίζουμε οτι συμβαινουν χιλιάδες χρόνια σε πνευματικό επίπεδο που τώρα θέλουν να εκφραστούν μέσα στην ύλη, χρήσιμοποιώντας όσα περισσότερα δεδομένα δικά μας, εισβάρος της ελευθερίας μας. Όλα αυτά όμως. με μία μόνο προυπόθεση που είναι η Αχίλλειος πτέρνα αυτού του συστήματος ...την συγκατάθεσή μας!!! Εκεί και η ευθύνη μας που θα εχει αντίκτυπο και στις επόμενες γεννιες!!!

Διαβάστε Περισσότερα ►

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023

Η λίμνη Κάρλα, στη Θεσσαλική λίμνη,

 

ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΕΔΩ

Η λίμνη Κάρλα, στη Θεσσαλική λίμνη έκτασης 196 χιλ. στρεμμάτων 

που αποστραγγίστηκε από την Καραμανλική δεξιά για ψήφους, το 1962. 


Η λίμνη Κάρλα, δεχόταν επί χιλιετηρίδες το σύνολο των κατακριμνησμάτων της περιοχής, των νερών του Ολύμπου και της ροής του Πηνειού και κάθε μικρού και μεγαλου παραπόταμου. Παραλίμνια χωρια και οικισμοί που ζούσαν από τη λίμνη και τον πλούτο της, άλλαξαν αναγκαστικά τρόπο ζωής το μακρινό '62, τα εκατομμύρια ψάρια βρώμισαν και θάφτηκαν, οι ψήφοι ήταν και πάλι το διακύβευμα. Ο Καραμανλής θριάμβευσε επί των κομμουνιστών Θεσσαλών!


Χρόνια μετά, το πασοκ ήρθε και αποτελείωσε το θλιβερό έργο με εξαντλητικές μονοκαλλιέργειες βαμβακιού και άλλες, άσχετες με τον κάμπο αλλά και τις ανάγκες των κατοίκων και το περιβαλλοντικό έγκλημα αποτελείωσε την περιοχή...


Αγρότες ξημέρωσαν με αμύθητα ποσά από πακέτα (Ντελορ κλπ όποιος θυμάται) και τα έκαναν πολυτελή αμάξια, σπίτια και μπουζούκια.


Ξεπατώθηκαν περιβόλια, πατήθηκαν μποστάνια, αγροί, χωράφια με σιτηρά αλλά και πολύτιμες ενδημικές καλλιέργειες που χάθηκαν για πάντα. Οι μύλοι έκλεισαν και έγιναν μπουζουκζιδικα.


Οι κάτοικοι, ανάλογα με τον κλήρο τους, έγιναν άλλοι πάμπλουτοι (και γέμιζαν συστηματικά τα εν λόγω μπουζούκια) κι άλλοι έμειναν στο τίποτα και στράφηκαν αλλού. Ο μεγαλύτερος κάμπος της χώρας, αχρηστεύτηκε στο μεγαλύτερο μέρος του, άνυδρος πλέον και εξαντλημένος και μετά το 2000, οι φωστήρες του κράτους αποφάνθηκαν πως "το έργο δεν απέδωσε και οι ζημιές από την αποστράγγιση ήταν μεγαλύτερες, παρά οι ωφέλειες",  έτσι αποφάσισαν να ξαναγεμίσουν τμήμα της Κάρλας (μόλις τα 38χιλ στρέμματα από τα 196) Η Κάρλα πλέον ονομάζεται "τεχνητή Λίμνη".


Ο καιρός πέρασε, τα μπουζούκια έγιναν αναμνήσεις και η Κάρλα φέρνει συνεχώς νεκρά ψάρια από τα φυτοφάρμακα και τα βαρέα μέταλλα που ξεβράζουν όπου βρουν οι βιομηχανίες. Ο εφιάλτης δεν θα σταματήσει. Ο εφιάλτης είναι ο Άνθρωπος και οι πολιτικές του.


Το σιτάρι μας εισάγεται, η γλουτένη έγινε εμπόρευμα  και ο μισός πληθυσμός μας έγινε αλλεργικός σε αυτή(να θυμίσω ότι πρόκειται για την βασική πρωτεΐνη του λευκού σιταριού με ανυπολόγιστες θρεπτικές και χημικές ιδιότητες που μεγάλωσε γέννες επί γενεών χωρίς κανένα πρόβλημα ενώ τώρα ενοχοποιείται σε όλο τον πλανήτη. Ο λόγος είναι η χημική ανασύσταση της από τις βιομηχανίες, οι οποίες μαζεύουν και ξαναμαζεύουν τα ληγμένα προϊόντα και τα ξαναπούλανε στα σούπερ μάρκετ. Η γλουτένη αντικαταστάθηκε από αμφίβολης ποιότητας κάκιστους γαλακτοματοποιητές και η βιομηχανία απογειώνεται για άλλη μια φορά..win-win για την παγκόσμια οικονομία. Η υγεία σου μπροστά στο κέρδος, είναι εκτός θέματος)


Να θυμίσω ότι μόλις τον περασμένο αιώνα και για όλους τους πίσω αιώνες, η βασική έννοια του κράτους βασιζόταν στη "σιτάρκεια", δηλαδή στην επάρκεια σε σιτηρά για όλους τους κατοίκους της, μιας και αυτά βρίσκονται στη βάση της πυραμίδας της διατροφής. 


Οι λόγοι της αποξήρανσης ήταν πολιτικοί: τα αγροτεμάχια που προέκυψαν, μοιράστηκαν για ψήφους και χωρίς καμία αποζημίωση στα παραλίμνια χωριά από την τότε δεξιά.  Η επίσημη δικαιολογία ήταν "τα κουνούπια".


Πόσο απλή είναι μια πλημμύρα; Τι κρύβει το νερό που δεν έχει ακόμη αποστραγγίσει;


Στις  αγροτικές περιοχές, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο στις πόλεις. Το υπέδαφος κρύβει οικοσυστήματα που η καταστροφή τους δεν συνιστά εφησυχασμό και απάθεια.

Πρόκειται πρωτίστως για είδη τρωκτικών, τόσο ωφέλιμων όσο και βλαβερών για τον άνθρωπο, πρόκειται για πληθυσμούς τεράστιους και αθέατους από φίδια και γεωσκώληκες που συνεργάζονται με την καλλιέργεια, μη μιλήσουμε για σκουλήκια, για προνύμφες και για το σύνολο των πληθυσμών εντόμων που διαβιούν στο υπέδαφος. Το νερό έχει μπει στις χωματερές και στα νεκροταφεία, πριν ένα αιώνα θα λέγαμε λέξεις όπως πανούκλα και χολέρα, τώρα ίσως σου ετοιμάζουν τίποτα χειρότερο..


Η διατάραξη της ισορροπίας αυτής, δεν θα είναι κάτι απλό και δεν θα το δούμε άμεσα αλλά στο βάθος του χρόνου.

Μετά την καταμέτρηση των νεκρών ανθρώπων, αρρώστιες άγνωστες και ξεπερασμένες θα σκάσουν μύτη..


Η απειλή φαντάζει ασύμμετρη και ο "κρατικός μηχανισμός" θα γίνει άλλη μια φορά το εσωτερικό μας πικρό ανέκδοτο.


Είναι ντροπή να αποδίδουμε στη Φύση την εκδίκηση, αυτά είναι χαρακτηριστικά του κατώτερου ζώου. Η Φύση ψάχνει λύσεις και διαθέτει απλά και φυσικά τη μνήμη που ο άνθρωπος αποποιείται.


Διαβάστε Περισσότερα ►

Κασσελάκια, δες,

 

ΝΑΤΑ ΜΑΣ... ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΑΣ ΕΧΩ ΠΕΙ ΟΤΙ ΤΥΧΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ;;; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ... ΔΕΙΤΕ ΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΕΣ...( ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ;)

Διαβάστε Περισσότερα ►

Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2023

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, Όταν δεν γνωρίζεις την Ιστορία σου, είσαι αναγκασμένος να την ξαναζήσεις❗️

 

Η Άλος ήταν αρχαία ελληνική πόλη της Θεσσαλίας,

Όταν δεν γνωρίζεις την Ιστορία σου, είσαι αναγκασμένος να την ξαναζήσεις❗️


….. σχετικά με τις πλημύρες στην Θεσσαλία … Αν   διάβαζαν Ιστορία οι Έλληνες θα γνώριζαν πως η Θεσσαλία ετυμολογικά προέρχεται από τις λέξεις:   


θέση + αλός = ο τόπος που πριν ήταν θάλασσα  


θα ήξεραν πως ο κάμπος ήταν μια θαλάσσια λίμνη τα προϊστορικά χρόνια διότι η γεωμορφολογία είναι τέτοια ώστε να κάθεται το νερό στην περιοχή αυτή. Έτσι θα πρόσεχαν πως να χτίσουν αρχιτεκτονικά και μηχανικά τα σπίτια τους αλλά και το πως να διαμορφωθούν οι πόλεις γενικότερα απο τις περιφέρειες και τους κυβερνώντες. Επίσης θα είχαν κρατήσει ζωντανή την γνώση για τις τεχνητές απορροές προς την θάλασσα.   


Και εξηγώ:  


Ο Ηρόδοτος μας πληροφορεί πως πολλούς αιώνες πριν από αυτόν ο κάμπος ήταν μια λίμνη επειδή το νερό καθόταν από τις βροχές και έφτανε μέχρι την θάλασσα όπου υπήρχε ένωση.  Απόδειξη για αυτό αποτελούν εκτός από τα Μετέωρα και οι λόφοι στην Θεσσαλία που είναι γεμάτοι αλάτι και όστρακα ακριβώς όπως και στα Μετέωρα.  


 Καθώς λοιπόν αποστραγγιζόταν η λίμνη, δηλαδή έφθνινε (ἒφθινε), ονομάστηκε Φθία, και τα ομηρικά χρόνια αποτελούσε το βασίλειο του Πηλέως. Αυτό που έμεινε σήμερα από όλη αυτή την τεράστια θαλάσσια λίμνη είναι το μικρό κομμάτι της λίμνης Κάρλα (τεχνιτή) δίπλα από το Στεφανοβίκειο αεροδρόμιο.  Αυτό έγινε μετά την βύθιση της Αιγηίδος και ο λαός που πήγε προς τα εκεί για να εγκατασταθεί άλλαξε το όνομα από Φθία σε Θεσσαλία , η περιοχή που πριν ήταν θάλασσα. 


Η Φθία όμως έμεινε ζωντανή μέσα από την πόλη της Φθιώτιδος που και αυτή πλημμύριζε  Οι Έλληνες λοιπόν είχαν δημιουργήσει τεχνητές απορροές προς την θάλασσα για να μην κάθεται το νερό από τις πλημμύρες. Ο Ξέρξης αυτό το ήξερε και όταν ήρθε στην Ελλάδα προσπάθησε να κλείσει αυτές τις απορροές για να βυθίσει τις πόλεις της Θεσσαλίας.  


Αυτή η γνώση με τα χρόνια χάθηκε και έτσι οι άνθρωποι εφόσον δεν γνωρίζουν την ιστορίας τους δεν φρόντισαν να κρατήσουν αυτές τις απορροές που στα αρχαία χρόνια ήταν προτεραιότητα. Μήπως τελικά όσο νομίζουμε ότι προοδεύουμε , τελικά γινόμαστε πιο χαζοί παρά σοφοί σε σχέση με παλιότερα;


Διαβάστε Περισσότερα ►