Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

Ο Δήμος Είναι Εξουσία. γιατί ο Δήμος Είναι ο λαός,

Οι Συμβασιούχοι Καθαριότητας,


Η λύση στο θέμα των συμβασιούχων καθαριότητας στους Δήμους ή δεν θα είναι πολιτικάντικη ή δεν θα είναι λύση.

Τι δουλειά έχει ο υπουργός Εσωτερικών, να προσλαμβάνει, να μονιμοποιεί ή να απολύει υπαλλήλους των Δήμων..? Που είναι η αυτοτελής λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης..? Εάν οι Δήμαρχοι και τα Δημοτικά Συμβούλια εκλέγονται, για να εκτελούν εντολές του υπουργού, τότε γιατί να μην διορίζονται..? 

Άρα, απόλυτη αυτοτέλεια αλλά και ευθύνη των Δημοτικών Αρχών και στο θέμα των υπαλλήλων τους, Που πρέπει να είναι μόνιμοι ή εποχιακών και μόνο συμβάσεων χωρίς δικαίωμα αυτόματης μονιμοποίησης. Και να επιλέγονται, με αξιοκρατικούς διαγωνισμούς και όχι με ρουσφετολογικά μπιλιέτα.

Η αντιμετώπιση της υπάρχουσας στρεβλής κατάστασης μπορεί και πρέπει να συνδυάσει την οριστική λήξη του πελατειακού καθεστώτος πρόσληψης συμβασιούχων, με την προστασία, στην μεγαλύτερη δυνατή έκταση, του δικαιώματος εργασίας όσων, καλώς ή κακώς, εντάχθηκαν στο καθεστώς αυτό.

1.- Ο νόμος επιτρέπει στις Δημοτικές Αρχές, να αναθέτουν, αν έτσι κρίνουν σωστό, την καθαριότητα και την συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων σε ιδιωτικές εταιρείες, με δημόσιο διαγωνισμό.
Όποιες θέλουν, ας το κάνουν ( και το έχουν κάνει ήδη αρκετές). Με μεταβατική πρόβλεψη, ότι οι Δήμοι θα καλύπτουν, από τα δημοτικά τέλη, τις ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές, για όσους οι εταιρείες, που παίρνουν το έργο, προσλάβουν από τους τους ήδη ( πραγματικά ) ασχολούμενους στην καθαριότητα και τα απορρίμματα των Δήμων συμβασιούχους.
Των υπόλοιπων οι συμβάσεις δεν ανανεώνονται. Αλλά, τώρα για μοναδική φορά, μοριοδοτούνται, για συμμετοχή σε διαγωνισμούς των Δήμων, για πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων ανάλογων προσόντων.

2.- Όποιες Δημοτικές Αρχές διατηρούν το έργο της καθαριότητας και της συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων σε δημοτικές επιχειρήσεις,γιατί έτσι κρίνουν, έχουν την ευθύνη μονιμοποίησης των αναγκαίων υπαλλήλων, βάσει οργανογράμματος και μη ανανέωσης των συμβάσεων των μη αναγκαίων. Με μοριοδότηση τους, τώρα για μοναδική φορά, για συμμετοχή σε διαγωνισμούς των Δήμων, για πρόσληψη υπαλλήλων ανάλογων προσόντων.

3.- Το δικαίωμα απεργίας των εργαζομένων είναι ιερό. Αλλά το δικαίωμα υγείας και ζωής όλων των πολιτών ιερότερο. Στο μεταβατικό λοιπόν, χρονικά προσδιορισμένο, διάστημα
των παραπάνω ρυθμίσεων, το Κράτος οφείλει, μετά από αίτημα Δήμου, να χρησιμοποιήσει δημόσιες δυνάμεις, για αποκομιδή των απορριμμάτων και προστασία της δημόσιας υγείας, του τουριστικού προϊόντος και της οικονομικής λειτουργίας.

Αναδημοσιευσα Από Μάκης Γιομπαζολιάς