Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2009

Πες οχι στο πλαστικο,

Ζωγραφικη της Μαριας Μιχαηλιδου
Επαναχρησιμοποίηση
Η επαναχρησιμοποίηση δεν αφορά μόνο τις συσκευασίες αναψυκτικών, νερού και μπύρας, αλλά επεκτείνεται και σε πολλά άλλα τυποποιημένα προϊόντα. Η επαναχρησιμοποίηση προϋποθέτει την ανάληψη πρωτοβουλιών από την πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα για τη δημιουργία υποδομών και επιχειρηματικότητας σχετικά με τη διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρικών συσκευών, παλαιών επίπλων, ρουχισμού και άλλων προϊόντων, που σήμερα καταλήγουν στα απορρίμματα. Οι δράσεις επαναχρησιμοποίησης σε συνδυασμό και με νέες δράσεις εναλλακτικής διαχείρισης υλικών (βλέπε σημείο 6) μπορούν παράλληλα να συμβάλουν στη δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας, στα πλαίσια μιας νέας «πράσινης» οικονομίας.


ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΟΛΗ ΟΜΟΡΦΗ
ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ!
ΡΕΘΥΜΝΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΟΥ ΥΦΑΣΜΑ ΘΕΣΠΙΖΕΙ!

ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΤΟ ΚΑΤΑΡΓΕΙ
ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΘΕΣΠΙΖΕΙ!
ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΑΚΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟ
ΠΟΥ ΑΠ'ΟΛΟΥΣ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ.!

ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΟΛΗ ΟΜΟΡΦΗ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΞΑΚΟΥΣΜΕΝΗ
ΤΟ ΝΑΥΛΟΝ ΤΟ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟ
ΥΦΑΣΜΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙ!

ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΩ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ ΖΩΝΤΑΝΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΩΚΤΙΚΟ

ΟΞΩ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ!
ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!
Διαβάστε Περισσότερα ►

28η Οκτωβριου

28η Οκτωβρίου 1940 – Τα πρώτα πέντε πρώτα πολεμικά ανακοινωθέντα
Κατηγορίες:
Παπαδάκης Χαρίδημος Α. — Άγονη Γραμμή @ 9:46 πμ Tags:

28.10.40
Αι ιταλικαί στρατιωτικοί δυνάμεις προσβάλλουν από της 5.30 π.μ. σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του πατρίου εδάφους.
28.10.40
Κατά την διάρκειαν της ημέρας ιταλικαί δυνάμεις ποικίλης ισχύος εξηκολούθησαν προσβάλλουσαι ημετέρας δυνάμεις, αμυνομένας σθεναρώς. Αγών ενετοπίσθη επί μεθορίου γραμμής. Παρά της εχθρικής αεροπορίας εβλήθησαν στρατιωτικοί τίνες στόχοι άνευ ζημιών. Βόμβαι ριφθείσαι επί της πόλεως Πατρών έσχον θύματα εκ του αμάχου πληθυσμού.

29.10.40
Κατά την διάρκειαν της νυκτός της 28ης προς την 29ην περιορισμένοι τοπικαί ενέργειαι επαφής. Κατά την διάρκειαν της ημέρας της 29ης Οκτωβρίου ο εχθρός εχρησιμοποίησεν εν Ηπείρω ισχυρός δυνάμεις μετ’ ελαφρού και βαρέος πυροβολικού. Αι ημέτεραι κινήσεις εκτελούνται επί τη βάσει προδιαγεγραμμένου σχεδίου. Εις την Δυτι-κήν Μακεδονίαν η κατάστασις παραμένει αμετάβλητος. Δράσις εχθρικής αεροπορίας ασθενέστατη.
30.10.40
Επί του μετώπου Ηπείρου ημέτεραι δυνάμεις, μετά ελαφράν σύμπτυξιν προκεχωρημένων τμημάτων των συμφώνως προδιαγεγραμμένων σχεδίων, ετήρησαν καθ’ όλην την ημέραν της 30ης Οκτωβρίου τας θεσεις των, ανακόψασαι δια του πυρός των κινήσεις διαφόρων εχθρικών φαλαγγών. Επί του λοιπού μετώπου επεκράτησεν σήμερον ηρεμία. Μετά του εχθρού συμπράττουσι και ομάδες άτακτων. Εχθρική αεροπορία εβομβάρδισε αδιακρίτως πόλιν Πατρών και επολυβόλησε κατοίκους. Οικίαι τινές κατέρρευσαν. Εβομβαρδίσθησαν επίσης το Ρίον, ως και η Ναύπακτος, εις την οποίαν ουδέν στρατιωτικόν τμήμα ευρίσκεται. Εις νεκρός, πέντε τραυματίαι. Κατεστράφη εν σχολείον εις Ναύπακτον. Εν εκ των ημετέρων αεροπλάνων εκ των εμπλακέντων εις αγώνα μετά καταδιωκτικών ιταλικών άνωθεν αλβανικού εδάφους δεν επανήλθεν εις την βάσιν του.

31.10.40
Εις την περιοχήν Ηπείρου εχθρικαί ενέρ-γειαι δια πεζικού και αρμάτων απεκρούσθησαν πανταχού. Ο εχθρός έσχεν απώλειας. Συνελήφθησαν αιχμάλωτοι. Μετά των εχθρικόν στρατευμάτων συνέπραττον και άτακτοι. Κατά την χθεσινή ν ημε’ραν η αεροπορία μας εβομβάρδισε και επολυβόλησεν εκ χαμηλού ύψους τμήματα εχθρικά. Κατ’ αερομαχίαν κατερρίφθη εχθρικόν αεροπλάνον, έτερον δε βληθέν εθεάθη πίπτον ακανονίστως. Κατά την σημερινήν ημέραν, παρά την εξακολουθούσαν κακοκαιρίαν, επανελήφθη η δράσις της αεροπορίας μας. Εχθρικόν αεροπλάνον αναγνωρίσεως εξη-ναγκάσθη εις υποχώρησιν υπό ημετέρου αεροπλάνου μάχης, καταδιωχθέν δε εβλήθη. Ημέτεραι ναυτικαί δυνάμεις εβομβάρδισαν επιτυχώς δεξιόν εχθρικού μετώπου επί χρονικόν διάστημα πλέον της ώρας.
Διαβάστε Περισσότερα ►

Εφιαλτης με καλο τελος,


«ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΗΘΕΛΑ ΤΟΤΕ ΗΤΑΝ ΝΑ ΠΑΩ ΚΡΗΤΗ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΝΑ ΦΑΩ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΩ» ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ.
ΣΑΝ ΦΙΛΜ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ.
ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΤΟ 3/11/1915 ΣΤA ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ.
ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΕ ΤΗΝ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΑΚΗ, ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΟΞΑΡΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.
ΚΟΞΑΡΕ , ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ , ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ ΓΕΜΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΗΡΩΙΣΜΟ.
ΣΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1940-1945.
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ1940 Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Η ΙΤΑΛΙΑ, ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟΥ 1941 ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ‘ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ’ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΝΤΑΙ, ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥΣ.
ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑΣ ‘ΛΙΓΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΑΠΟ ΦΩΣ’, ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΕ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ, ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.
20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944 ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ 8 ΜΑΙΟΥ ΤΟΥ 1945 ΛΗΓΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΟΥ ΚΗΡΥΞΕ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΜΕ ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ.
ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΘΥΜΑΤΑ, ΚΥΡΙΩΣ ΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ, ΠΟΥ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΤΥΧΑΝ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ.
ΠΟΣΑ ΑΤΟΜΑ ΦΥΛΑΚΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ?
- ΦΥΛΑΚΙΣΤΗΚΑΝ 22 ΑΤΟΜΑ. ΑΝΑΜΕΣΑ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΕΓΩ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ Ο ΜΑΡΑΚΗΣ, ΠΟΥ ΑΦΗΣΑΝ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΧΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΔΗ.
ΟΤΑΝ ΜΕ ΠΙΑΣΑΝΕ ΗΜΟΥΝΑ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΓΚΥΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙ.
ΓΙΑΤΙ ΣΑΣ ΠΙΑΣΑΝΕ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ?
- ΕΝΑΣ ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΜΑΣ ΚΑΤΕΔΩΣΕ ΣΑΝ ΚΟΜΟΥΝΙΣΤΕΣ. ΜΕΡΙΚΟΙ ΓΛΙΤΩΣΑΝ! ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΑΣΑΝ, ΜΑΣ ΠΗΓΑΝ ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΗΝ ΦΟΡΤΕΤΖΑ ΜΕΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ, ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΝΑΜΕ ΕΞΙ ΜΕΡΟΝΥΧΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΜΕ ΤΡΕΝΟ.
ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΠΩΣ ΣΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΝΤΑΝ?
- ΞΥΛΟ!!! ΠΟΛΥ ΞΥΛΟ!!!
ΠΟΣΟΙ ΓΥΡΙΣΑΤΕ ΑΠΟ ΕΚΕΙ?
-ΟΚΤΩ ΑΤΟΜΑ, ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ. ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΠΕΘΑΝΕ ΚΑΙ Ο ΤΑΚΗΣ Ο ΝΙΝΙΔΑΚΗΣ Ο ΚΟΞΑΡΙΑΝΟΣ.
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΤΑΙ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΜΑΤΧΑΟΥΖΕΝ?
ΤΟ ΠΡΩΙ ΜΑΣ ‘ ΣΕΡΒΙΡΑΝΕ ’ ΤΣΑΙ ΤΙ ΤΣΑΙ ΝΕΡΟ ΗΤΑΝ. ΜΕΤΑ ΜΑΣ ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΤΑΤΕΣ .ΕΤΡΩΓΑΝ ΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ ΤΙΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΔΙΝΑΝ ΤΙΣ ΦΛΟΥΔΕΣ. ΚΑΤΑ Τ ΑΛΛΑ…
ΞΥΛΟ!!! ΔΟΥΛΕΙΑ!!!
ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΝΑΤΕ ?
- ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ, ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΜΑΣ ΕΒΑΖΑΝ ΚΑΙ ΤΡΥΠΟΥΣΑΜΕ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΣΠΗΛΙΕΣ ‘ΑΠΟΘΗΚΕΣ’ ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΑΜΕ ΚΑΙ NA ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ.
ΜΕ ΠΟΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΠΕΛΕΓΑΝ ΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑ ΦΟΥΡΝΟΣ?
- ΟΤΑΝ ΗΤΑΝ ΑΡΡΩΣΤΟΙ ΤΟΥΣ ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΣΤΟ ’ΓΙΑΤΡΟ’(ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ! ΑΦΟΥ ΥΠΟΣΙΤΙΖΟΝΤΟΥΣΑΝ ΛΕΩ ΕΓΩ!) ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΙΖΑΝ , ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΑΝ ΝΗΣΤΙΚΟΥΣ , ΠΕΘΑΙΝΑΝ ΑΠΟ ΑΣΙΤΙΑ
ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥΣ ΕΒΑΖΑΝ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ.
ΗΤΑΝ ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ‘ΠΕΤΑΓΑΝ’…
ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΡΑ ΠΗΓΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ.
ΓΙΑΤΙ ΑΡΡΩΣΤΗΣΑΤΕ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΕ Η ‘ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ’ ΦΟΥΡΝΟΣ? ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΣΤΟΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΖΩ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΗΤΑΝ ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΤΑΙΖΑΝ ΚΑΛΑ.
ΒΡΩΜΙΑ!!!
ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ 30 ΜΕ 40 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΑΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΩΡΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝΕ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ. ΓΙΑΤΙ Η ΜΥΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΗΤΑΝ ΑΦΟΡΗΤΗ. ΒΡΩΜΙΑ!!!
ΤΟΥΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ?
-ΟΧΙ!
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ.
ΜΕ ΤΙ ΜΕΣΟ ΓΥΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ? ΣΑΣ ΠΑΡΕΛΑΒΕ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ? -----ΟΛΑ ΕΓΙΝΑΝ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ. ΜΑΣ ΕΒΑΛΑΝ ΣΕ ΠΛΟΙΟ ΚΑΙ ΜΑΣ ΓΥΡΙΣΑΝ.
ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ, ΜΑΣ ΕΠΛΥΝΑΝ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΕΣ… TA ΡΟΥΧΑ ΜΑΣ ΕΙΧΑΝ ΚΟΛΛΗΣΕΙ ΠΑΝΩ ΜΑΣ ΕΠΕΙΔΗ ΟΥΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ. ΕΝΑ ΡΟΥΧΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΦΟΡΑΓΑΜΕ ΚΑΙ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ.
ΠΟΣΟ ΚΑΘΙΣΑΤΕ ΕΚΕΙ?
ΕΝΑΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟ ΠΡΕΠΕΙ.
- ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΩ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΓΟΜΑΙ ΦΟΒΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΜΟΥ.

ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΙΔΕ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΥΣ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΣΕ ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ 94 ΤΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΟΥΝ ΑΚΟΜΑ.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Διαβάστε Περισσότερα ►

Δαγκωνουν την ιστορια της Ελλαδας

Τα αυθαίρετα της Κνωσού πρόβλημα για UNESCO
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ
Την πικρή αλήθεια είπε προχθές βράδυ από το Ηράκλειο στους τοπικούς φορείς και στο κράτος η πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNESCO, Αικατερίνη Τζιτζικώστα, σχετικά με το κορυφαίο ζήτημα ένταξης του μνημειακού χώρου της Κνωσού στα μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Το μινωικό ανάκτορο τα τελευταία 18 χρόνια έχει περικυκλωθεί από δεκάδες αυθαίρετα και, μάλιστα, βίλες. Για να ενταχθεί, όμως, στα μνημεία της UNESCO πρέπει να αποδίδει το πνεύμα και την ατμόσφαιρα της εποχής του Οτι, δηλαδή, πρέπει να πέσουν αυθαίρετα κτίσματα από τον περίγυρο, που με ασέβεια αλλοιώνουν το μεγαλείο του μινωικού ανακτόρου.
Η Κνωσός είναι πρώτη στη λίστα των ελληνικών υποψήφιων μνημείων για το 2012, που θα προταθεί στην UNESCO, ενώ οι διαδικασίες και η συγκρότηση του φακέλου πρέπει να αρχίσουν το 2010. Ακολουθούν ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων, ο αρχαιολογικός χώρος της Νικόπολης, το αρχαίο Λαύριο, η περιοχή του Ολύμπου, η μεγάλη και η μικρή Πρέσπα με τα βυζαντινά μνημεία, η προστατευόμενη περιοχή Δάσους Δαδιάς-Λευκίμμης-Σουφλίου και το φαράγγι της Σαμαριάς.
Οσον αφορά την Κνωσό, η κ. Τζιτζικώστα έθεσε προ των ευθυνών τους τους εμπλεκόμενους φορείς, που χρόνια αλληθωρίζουν στα πακέτα ψήφων και στις πελατειακές σχέσεις τους. Τόνισε πως το βασικό πρόβλημα που υπάρχει είναι ο γύρω χώρος. Μπορεί, όμως, να αντιμετωπιστεί και να δοθούν λύσεις. Η ομιλήτρια επέμεινε εμφατικά στο γεγονός πως «πρέπει να πούμε ότι τα οφέλη της Κρήτης από αυτή την ένταξη θα είναι πολύ μεγαλύτερα από το κόστος της απελευθέρωσης της ζώνης. Το μνημείο πρέπει να αποδίδει το πνεύμα και την ατμόσφαιρα που εξέπεμπε στην εποχή του. Αν υπάρχουν σπίτια γύρω γύρω, που δεν είναι νόμιμα, να αποζημιωθούν. Αρκεί να θελήσει να τους αποζημιώσει (σ.σ. εννοεί το κράτος). Πιστεύω ότι τα υπόλοιπα κριτήρια τα πληροί η Κνωσός και με έναν εξαιρετικό φάκελο θα ενταχθεί στα μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO ».
Εξάλλου ο πρόεδρος του «Ομίλου για την UNESCO -Κνωσός», Ιωάννης Σαμνιώτης, ανέφερε: «Ακόμα και να ενταχθεί η Κνωσός και τα ανάκτορα στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO εμείς θα συνεχίζουμε να υπενθυμίζουμε τη συντήρηση και τη διατήρησή τους. Γιατί όπως ένα μνημείο μπορεί να ενταχθεί στην UNESCO πολύ εύκολα μπορεί και να διαγραφεί».
Υπενθυμίζεται πως τα τελευταία περίπου 18 χρόνια στην α' και β' αρχαιολογική ζώνη της Κνωσού έχουν χτιστεί δεκάδες αυθαίρετα, μερικά εκ των οποίων είναι βίλες. Κάποια εξ αυτών είναι μόλις μερικές δεκάδες μέτρα από το μινωικό ανάκτορο, ενώ πριν από τρία χρόνια τοποθετήθηκε ακόμα και λυόμενη εκκλησία εκατό μέτρα σε ευθεία από την Κνωσό.
Το λυπηρό φαινόμενο είναι πως οι βουλευτές ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. τα προηγούμενα χρόνια είχαν ταχθεί υπέρ της αναθεώρησης όχι μόνο της β' ζώνης αλλά και της α' αρχαιολογικής ζώνης, κάτω από το έδαφος της οποίας υπάρχουν σημαντικά μνημεία, όπως η Κνωσός της κλασικής, ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου. Την ίδια θέση έχει πάρει και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, μαζί και η αντιπολίτευση, πλην του ΣΥΡΙΖΑ.
Αντίθετα, δεν υπήρξε καμία συνθετική πρόταση με την εκμετάλλευση και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για απαλλοτρίωση στην πραγματική τιμή εκτάσεων της α' (αδόμητης) ζώνης και απελευθέρωση της ομηρίας των ιδιοκτητών, τους οποίους εκμεταλλεύτηκε κύκλωμα για χτίσιμο στις ζώνες. Μια τέτοια επιλογή θα αναδείκνυε με μοναδικό τρόπο το μνημείο της Κνωσού, θα λειτουργούσε ως πομπός ταυτότητας και συλλογικής μνήμης και συγχρόνως θα λειτουργούσε αυξητικά για τις περιουσίες των πολιτών που βρίσκονται στον περίγυρο, εκτός των ζωνών.
Διαβάστε Περισσότερα ►

Σεβονται και κρατουν την ανωνυμια,


ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» ΠΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΘΗΚΕ ΑΠΟ ΡΕΘΥΜΙΩΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΕΘΥΜΙΩΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.
ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΖΥΜΒΑΚΑΚΗ 6 ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑΙ ΚΑΤΕΛΗΞΑ ΣΤΑ ΕΞΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ .
ΞΕΡΟΥΝ ΝΑ ΚΡΑΤΟΥΝ ΕΠΤΑΣΦΡΑΓΗΣΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ, ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ (ΑΤΟΜΑ Η’ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ). ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ . ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥ «ΓΕΙΤΟΝΑ» ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΠΛΕΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, Η’ ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΟΠΩΣ ΜΟΥ ΑΝΕΦΕΡΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΟΥ ΜΙΛΗΣΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΕΜΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΘΕΛΑΝ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ κα.ΜΑΙΡΗ ΛΙΟΝΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ, ΠΟΥ ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΕΞΩ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΗΝ ΣΚΙΑ ΑΠΟ ΜΕΣΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΜΙΑ ΓΥΑΛΕΝΙΑ ΠΟΡΤΑ. Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑΣΜΕΝΑ ΧΕΡΙ-ΧΕΡΙ, ΣΑΝ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟ ΕΝΑ ΣΤΟ ΑΛΛΟ. ΣΑΝ ΝΑ ΦΩΝΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΤΕ. ΣΑΝ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΥΚΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΧΟΡΕΨΟΥΝ ΟΠΩΣ ΠΑΙΖΕΙ Η «ΛΥΡΑ» . ΟΠΟΥ « ΛΥΡΑ» ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ. ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΔΕΝ ΣΕ ΛΥΠΑΜΑΙ ΕΙΜΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ. ΣΕΒΟΜΕΝΗ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΟΥ, ΔΕΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ Η
ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ.
ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΙΩΤΗ.
-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.
-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ.
-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.
-ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ.
-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΠΑΘΗ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.
-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΝΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΘΕΛΟΥΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. ΚΑΠΟΥ ΕΔΩ ΣΥΝΑΝΤΑΩ ΤΗΝ κα. ΜΑΙΡΗ ΛΙΟΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
- κα.ΛΙΟΝΗ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ;
ΟΤΑΝ ΕΚΛΕΓΗΚΑΜΕ ΣΑΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΙΔΑΜΕ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΟΠΩΣ ΥΠΗΡΧΑΝ ΑΛΛΕΣ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ. ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΦΤΙΑΓΜΕΝΗ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΗ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΒΟΗΘΑ.
- ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΑΙ ΤΩΡΑ Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» . ΜΗΠΩΣ ΤΑ ΔΥΟ ΑΥΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΝΓΚΛΗΝΟΥΝ;
ΟΧΙ ΕΚΕΙ ΚΑΝΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΟΥΛΕΙΑ. ΕΚΕΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ, ΕΜΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ, ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ . ΕΙΝΑΙ ΕΥΡΕΙΑ Η ΓΚΑΜΑ, Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ». ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.
AYΤΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΠΑΝ ΟΛΑ ΚΑΛΑ.
Διαβάστε Περισσότερα ►

Αξίζει να Δείτε..

Ακομματιστοι Φιλοι,

Portal ΚύκλουΠροηγούμενος Ιστότοπος ΚύκλουΤυχαίος Ιστότοπος ΚύκλουΕπόμενος Ιστότοπος Κύκλου